SS Constantia

Tid ombord: 16.08.1955 - 17.05.1956 - 275 dagar  jungman


Detta var pappas första fartyg och han seglade som jungman under kapten Ralf Nylund. När han möstrade av i Mäntyluoto hade han varit ombord i 275 dagar.

Express 1

Express 1

Tid ombord: sommaren 1956

På baksidan av ett fotografi med detta fartyg hade pappa skrivit "midsommar 1955" men han måste ha menat "1956" eftersom han gick till sjöss första gången sensommaren 1955.

Bogserbåten Frej

Bogserbåten Frej

Tid ombord : sommaren 1956
Efter att först ha mönstrat på SS Constantia och sedan Express 1, hade pengarna nu börjat tryta för pappa och han drog besviken omkring i Stockholm och sökte anställning för att komma ut på de stora haven.

SS Suecia

Tid ombord: 1957
Pappa berättade aldrig något om tiden ombord på S/S Suecia så troligtvis lämnade det inte något större intryck på honom. S/S Suecia var passagerarfartyg som byggdes vid Swa, Hunter och Wigham Richardon's varv i Newcastle, England.

MS Suorva

 Tid ombord: 27.03.1957 - 09.05.1957 - 43 dagar jungman

Under den relativt korta period pappa var på M/S Suorva som jungman, hann han ändå över till Atlanten till USA fram och tillbaka. Turen tog honom från Oxelösund till England, Holland och sedan New Foundland och sedan retur till Oxelösund.

MS Sudan
MS Sudan

MS Sudan

Tid ombord: 14.05.1957 - 24.02.1958 - 286 dagar  Lättmatros
Bara fem dagar efter avmönstringen från MS Suorva var det dags för oceanerna igen. Han fick nu jobb som lättmatros på MS Sudan som ägdes av Ab Svenska Ostasiatiska kompaniet med säte i Göteborg, med J Jönsson som skeppare.

MS Tundraland

Tid ombord: 19.03.1958 - 06.06.1958 - 79 dagar lättmatros

MS Tundraland byggdes 1958 av AG Weser, Bremen,Tyskland och levererades 18.03.1958 till Svenska Orientlinjen, Göteborg.

MS Brasil

MS Brasil

Tid ombord: 15.08.1958  05.12.1958 - 112 dagar lättmatros
M/S Brasil tog med LG Björklund som kapten pappa på en färd som gick från Göteborg, till Venezuela, Aruba, Colombia, genom Panama-kanalen, Equador, Peru, Chile och sedan tillbaka till Sverige. Jag minns dock inte att han skulle ha berättat någon om fartyget, men han var lättmatros.

MS Vinia

Tid ombord: 04.11.1959 - 01.12.1959 - 27 dagar lättmatros
M/S Vinia byggdes 1958 som ett specialfartyg för transport av vin från medelshavshamnar upp till törstande nordbor. Hon levererades av Ab Sölvesborgs Varv den 31.1.1959 till Svenska Lloyd och var då utrustad med lösa glasemaljerade tankar för transport av vin till Vin & Spritcentralens anläggning i Årstadal.

MS Campania

Tid ombord 04.12.1959 - 24.05.1960 - 172 dagar matros


Jag har inte hittat någon information om detta fartyg förutom att det byggdes 1947 av Cantieri Riuniti della Adriatico, Monfalcone, Italien för Svenska Lloyd.

MS Margareta

Tid ombord: 05.05.1961 - 11.08.1961, 98 dagar 3:e styrman

M/S Margareta beställdes av Ångfartygs Aktiebolaget Alfa år 1951 och levererades i juli 1953. Fartyget var en typisk trälastare om 3 740 dwt med en fart av 13 knop i full last.

SS Sisukas

Tid ombord: 05.05.1962 - 12.12.1962 - 221 dagar, 1:a styrman
25.01.1963 - 02.03.1963 - 36 dagar, 1:a styrman

S/S Sisukas intar en lite speciell plats i det lindenska hjärtat då dels min farmors bror Verjer Öjst var skeppare, detta var första båten för min farbror Herbert och min pappa var mönstrad ombord under totalt 257 dagar som styrman. 

MS Brettenham

MS Brettenham

Tid ombord: 07.03.1963 - 23.07.1963 - 138 dagar 1:a styrman
Under pappas tid var M/S Brettenham insatt på europeisk trafik men jag minns inte att någonsin skulle ha pratat om henne varken i positiva eller negativa ordalag.

SS Indus

Tid ombord: 29.06.1964 - 27.08.1964 - 59 dagar, 2:a styrmanTid ombord: 29.06.1964 - 27.08.1964 - 59 dagar, 2:a styrman

Fartyget byggdes av Flensburger Schiffbau-Gesellschaft i Flensburg, Tyskland år 1945 och var beställt av det tyska rederiet Schiffahrt Treuhand Gmbh med namnet Sasbeck.

SS Atair

Tid ombord: 28.08.1964 - 20.06.1965 - 296 dagar, överstyrman
16.08.1965 - 11.12.1965 - 117 dagar, överstyrman


S/S Atair var det fartyg pappa var flest dagar ombordmönstrad på!  Om det har att göra med att han blev klar med sin kaptensexamen 1965 från navigationsskolan vet jag inte men s/s Atair och S/S Indus var fartyg man ofta blev erbjuden jobb på som åländsk sjöman.

SS Furuholm

Tid ombord: 26.01.1966 - 16.05.1966 - 110 dagar överstyrman

Ångfartyget Glückauf beställdes av Kohlenimport u. Poseidon Schiffahrts AS (Konigsberg) och sjösattes 1944 vid varvet i Oskarhamn.

MS Vikla

Tid ombord: 13.09.1966 - 18.05.1967 - 247 dagar, 1:a styrman
22.06.1967 - 09.08.1967 - 48 dagar, överstyrman
13.09.1967 - 23.11.1967 - 71 dagar, 2:a styrman
28.12.1967 - 28.05.1968 - 152 dagar, överstyrman


När jag var på kommande så var pappa ombord på MS Vikla som första styrman. Fyra dagar efter att jag föddes mönstrade han ombord igen nu som överstyrman och var sedan totalt 518 dagar ombord i fyra omgångar.

MS Styrsö

Tid ombord: 22.06.1967 - 11.08.1966 - 50 dagar, 1:a styrman

MS Styrsö byggdes vid A/S Langesund Mek. verksted, Langesund, Norge och levererades i maj 1962 till dess beställare Rederi Ab Gustaf Eriksson.

MS Tunadal

Tid ombord: ? - 22.05.1969, 2:a styrman
Detta var pappas sista möstring till havs innan han klev iland och år 1969 inledde det värv han alltid siktat på, som lots vid finska lotsverket. Det är det enda fartyget som jag åtminstone mig veterligen, varit med på när jag, min bror Peter och mamma åkte med via London till Genoa i Italien i april/maj 1969.