Enebo

Image

De flesta som inte vet bättre, tror att gården Enebo på Tällskär i Geta, är ett gammalt hemman. Kanske har det försörjt en fiskarfamilj med dess närhet till havet.  Uthusen ligger harmoniskt placerade kring huvudbyggnaden och utedasset ser ut att ha stått där i all evighet. Men i själva verket fanns det bara skog och sten på tomten ännu fram till mitten av 1970-talet och där huvudbyggnaden står var det ett stort kärr. Detta hus stod klart 1979 uppfört av min far och mina föräldrars tanke var att när de väl slutade jobba, skulle de flytta ut hit permanent och syssla med ekologisk odling och bo nära naturen. Men livet ville annorlunda. De skiljde sig, min mamma tog över stället och började långt senare driva ett sommarcafé här till mången pannkaksälskande turists och ålännings stora glädje. Idag äger min bror Enebo efter att mina föräldrar delade upp sina fasta egendomar mellan oss tre bröder. 

Min pappa har berättat en del om bakgrunden till alla hus på Enebo, i den mån det finns någon, men tyvärr är mitt minne som det är.  Så här följer lite detaljer under historien!f faf

Lite bakgrund till fastigheten Enebo!


Min mamma är född vid gården Fagernäs på Långö, ca 500 meter norr om Enebo och där växte hon upp med föräldrarna och två yngre syskon. Föräldrarna skiljde sig i juni 1969 och i februari året därpå gjordes en uppdelning av fastigheten. Åt min mamma och hennes syster Marita styckades två ca 2000 kvm stora tomter ut som de fick i gåva, medan brodern Jan-Åke fick köpa ut kvarstående delen av Fagernäs inklusive boningshuset för 11,000 mark. Min mammas tomt fick namnet Enebo och var placerat i Fagernäs allra sydligaste del ut på Tällskär medan Maritas tomt Tallebo angränsade norr om så systrarna blev grannar. Marita med sin familj bodde då i lägenhet på Scheffersgränd i Mariehamn medan vi ett par år tidigare hade köpt hus på Möckelö. Inom något år byggde systern en stuga på Tallebo som idag ägs av hennes son Stefan, medan mina föräldrar som nämnt planerade för ett fast boende här.